Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Allmänna krav på livsmedelssäkerhet

Privatperson, företag eller förening som släpper ut livsmedel på marknaden och som inte behöver godkännas eller registreras ska ändå uppfylla följande allmänna krav:

 • Livsmedel ska inte släppas ut på marknaden om de inte är säkra.
 • Ett livsmedel ska vara säkert med hänsyn till konsumentens normala användning. Det vill säga om ett livsmedel normalt äts kallt ska inte uppvärmning förväntas för att göra livsmedlet säkert. Sill ska till exempel kunna ätas utan uppvärmning.
 • Hållbarheten ska vara så pass lång att livsmedlet är säkert genom hela kedjan från producent till konsument.
 • På etiketten eller genom annan information till konsumenten ska det anges hur varan hålls säker, till exempel genom temperaturkrav för förvaring eller genom ett visst tillagningssätt.
 • Livsmedlet ska vara säkert på både kort och lång sikt både för den som äter det och för framtida generationer. Det får inte finnas något ämne i livsmedlet som i mindre mängder är ofarliga men som kan lagras i kroppen och så småningom skapa problem.
 • Vissa konsumentgrupper är särskilt känsliga; till exempel allergiker, barn, sjuka och äldre. Om de förväntas äta livsmedlet är det särskilt viktigt med säkerheten. Det är viktigt att ha en innehållsförteckning på produkter som är förpackade.
 • Ett livsmedel får inte vara förorenat av främmande ämnen eller på annat sätt vara förstört, till exempel ruttet. Det är viktigt att alla tillsatser är godkända som livsmedel.
 • Om ett livsmedel från ett visst parti inte är säkert ska även resten av partiet anses som inte säkert om inte motsatsen kan bevisas.
 • De berörda myndigheterna kan vidta åtgärder för att begränsa eller förhindra att ett livsmedel släpps ut på marknaden. Myndigheten kan också kräva att livsmedlet ska dras tillbaka från marknaden om det finns anledning att misstänka att det inte är säkert.
 • Det är alltid livsmedelsföretagaren som har ansvar för att de livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-09-03 12.15

Ändrad av:

Dela sidan: Allmänna krav på livsmedelssäkerhet

g q n C

y Nyheter

 • 2020-07-03 13.06

  Telefonin fungerar igen

  UPPDATERAD|2020-07-04 10:35 En fiberkabel i Göteborgs innerstad blev igår avgrävd vilket påverkade telefonin i Borås Sta...

y Nyheter

 • 2020-07-08 10.35

  Ferieungdomar gör Borås renare

  Coronapandemin resulterade i att många ungdomar blev utan ferieplats inom vård och omsorg, en stor del av dem erbjöds is...
 • En visionsbild över den nya återvinningsplatsen. 
 • Theodor, Cecilia och Isak. 

o Kalender

 • t 2020-08-20 13.15
  Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55

  Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-08-20
  Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över ...

 • Kommunstyrelsen sammanträder

p

Kontakt