Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Kontrollavgift av livsmedelsverksamheter

Miljö- och konsumentnämnden tar en avgift för handläggning av registrering och en fast årlig avgift för kontrollverksamheten. Avgifterna är knutna till en riskklassningsmodell, vilken tar hänsyn till:

  • hur stora mikrobiologiska risker det är med hanteringen
  • hur stor omfattning verksamheten har
  • om man vänder sig till känsliga konsumentgrupper
  • hur stort ansvar verksamheten har för märkning och information
  • hur företagaren sköter verksamheten

Om företagaren sköter sin verksamhet exemplariskt och har en fungerande egenkontroll behövs mindre kontroll från Miljöförvaltningen. Det kan i ett senare skede att medföra lägre avgift. Enligt lagstiftningen ska den ordinarie livsmedelskontrollen bekostas genom fasta årliga avgifter. Extra kontroller utöver den, som till exempel uppföljningar, ska bekostas genom timavgifter. Det innebär att skötsamma verksamheter som följer livsmedelslagens krav kommer att få en lägre avgift än verksamheter som inte följer lagen.

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för livsmedelskontrollen inom Borås Stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskklassning

Miljöförvaltningen har tagit fram dokument som visar hur risklassningen fungerar för olika typer av verksamheter:

ButikerPDF
GrossistPDF
Storhushåll PDF(till exempel restauranger)
VattenverkPDF
IndustriPDF

Livsmedelsverketslänk till annan webbplats webbplats finns mer information om avgifter.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kontrollavgift av livsmedelsverksamheter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender