Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kontrollavgift av livsmedelsverksamheter

Från och med 2024 tar Miljöförvaltningen betalt efter utförd livsmedelskontroll. Det betyder att du som livsmedelsföretagare betalar för den faktiska kontrolltiden i efterhand. Kopplingen mellan utförd kontroll och debitering kommer också att bli tydligare. Som tidigare gäller att den offentliga livsmedelskontrollen ska betalas av den som är livsmedelsföretagare och kontrollen ska vara helt avgiftsfinansierad.

Vad betalar jag för?

Du betalar för all kontrolltid som ingår i ärendet. Det vill säga tiden för förberedelser, inspektion och efterarbete - exempelvis inläsning, provtagning, bedömning av inspektionen, eventuella uppföljande kontroller och tiden för att skriva kontrollrapporter och beslut. Även kontakter, samråd med experter och andra myndigheter samt övrig handläggning i ärendet ingår.

Avgiftens storlek beror på hur stort kontrollbehov livsmedelsverksamhetens anläggning har. En normal kontroll tar oftast runt fyra timmar. Om kontrollen leder till många avvikelser eller om verksamheten är omfattande kan dock tiden öka. Kontrolltiden för inkomna klagomål som bedöms vara befogade får du betala för på samma sätt som tidigare.

Ny riskklassningsmodell

Från och med 2024 kommer alla Sveriges livsmedelsverksamheter att riskklassas enligt en ny riskklassningsmodell som Livsmedelsverket har tagit fram.

Kontrollfrekvens i stället för kontrolltid

Den nya riskklassningsmodellen medför vissa förändringar för dig som livsmedelsföretagare. Den tidigare tilldelade kontrolltiden för varje livsmedelsverksamhet tas bort och istället beslutar Miljö- och konsumentnämnden om antalet tillfällen din verksamhet kommer få besök under en 5-årsperiod.

Riskklassning

Miljöförvaltningen har tagit fram dokument som visar hur risklassningen fungerar för olika typer av verksamheter:

Restaurang och butik (Riskklassning av livsmedelsanläggning i sista led) Pdf, 559.4 kB.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kontrollavgift av livsmedelsverksamheter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender