Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Starta, ändra och avsluta livsmedelsverksamhet

Om du startar en livsmedelsverksamhet ska du registrera den hos Miljö- och konsumentnämnden. Om du ändrar en befintlig verksamhet ska du också anmäla det.

Registreringen görs för att Miljöförvaltningen ska få veta var livsmedelsverksamheten finns och vilken verksamhet som bedrivs. Det är ett underlag för att planera den tillsyn som senare ska genomföras. Tänk på att komma in med anmälan i god tid antingen du startar en ny verksamhet eller tar över en redan befintlig.

Senast 15 dagar före du planerar att påbörja verksamheten måste anmälan ha kommit in till Miljöförvaltningen, annars kan en livsmedelssanktionsavgift komma att tas ut.

Länkar till andra relevanta sidor

Starta

Alla företag som planerar att driva en livsmedelsverksamhet är skyldiga att registrera sin anläggning hos Miljö- och konsumentnämnden. En verksamhet får påbörjas tidigast två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in eller när ett beslut om registreringen fattats, beroende på vilket som inträffar först.

Ägarbyte och andra ändringar

När en ny ägare tar över en verksamhet ska alltid en ny registrering göras. Det beror på att registreringen är knuten till befintlig anläggning och livsmedelsföretagare. Vid ägarbyte gäller därför samma regler som för registrering av nya verksamheter.

Även ändringar av adress eller organisationsnummer ska du anmäla till Miljöförvaltningen senast 15 dagar innan de träder i kraft, annars kan en livsmedelssanktionsavgift komma att tas ut.

En livsmedelsföretagare är också skyldig att anmäla betydande ändringar i verksamheten, till exempel ombyggnader, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt samt nya processer och större förändringar i produktionsvolym.

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du mer information om vad som gäller när du startar och driver en livsmedelsverksamhet. På Verksamt.se kan du ta fram en checklista för att starta en restaurang eller annan verksamhet med servering.

Avsluta

Om din verksamhet upphör ska du anmäla det till Miljö- och konsumentnämnden (blankett nedtill).

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
(restauranger, butiker, offentliga kök)

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
(grossister, transportörer, tillverkare)

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (huvudkontor)

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (kontaktmaterialanläggning)

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys av livsmedel


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Starta, ändra och avsluta livsmedelsverksamhet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender