Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Starta, ändra och avsluta livsmedelsverksamhet

Om du startar en livsmedelsverksamhet ska du registrera den hos Miljö- och konsumentnämnden (blankett nedtill). Om du ändrar en befintlig verksamhet ska du också anmäla det. Ska du börja sälja alternativt sluta sälja tobaksprodukter och folköl, då ska du läsa mer om vad som gäller under rubrikerna Tobaksförsäljning samt Folköl och e-cigaretter.

Registreringen görs för att Miljöförvaltningen ska få veta var livsmedelsverksamheten är belägen och vilken verksamhet som bedrivs. Det är ett underlag för att planera den tillsyn som senare ska genomföras. Tänk på att komma in med anmälan i god tid antingen du startar en ny verksamhet eller tar över en redan befintlig. Senast 15 dagar före du planerar att påbörja verksamheten måste anmälan ha kommit in till Miljöförvaltningen, annars kommer en livsmedelssanktionsavgift att tas ut.

Starta

Alla företag som planerar att driva en livsmedelsverksamhet är skyldiga att registrera sin anläggning hos Miljö- och konsumentnämnden. En verksamhet får påbörjas tidigast två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in eller när ett beslut om registreringen tagits, beroende på vilket som inträffar först.

Ägarbyte - ändringar

När en ny ägare tar över en verksamhet ska alltid en ny registrering göras. Det beror på att registreringen är knuten till befintlig anläggning och livsmedelsföretagare. Vid ägarbyte gäller därför samma regler som för registrering av nya verksamheter.

En livsmedelsföretagare är också skyldig att anmäla betydande ändringar i verksamheten, till exempel ombyggnader, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt samt nya processer och större förändringar i produktionsvolym.

Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats hittar du med information om vad som gäller när du startar och driver en livsmedelseverksamhet.

Verksamt.selänk till annan webbplats kan du ta fram en checklista för att starta en restaurang eller annan verksamhet med servering.

Avsluta

Om din verksamhet upphör ska du anmäla det till Miljö- och konsumentnämnden (blankett nedtill).

l

Självservice

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, folkölsförsäljning med mera

Anmälan om upphörande av verksamhet