Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Offentlig kontroll vid livsmedelshantering

Miljö- och konsumentnämnden har ansvar för den offentliga kontrollen. Den innebär att kontrollera att bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen följs. Offentlig kontroll utförs med hjälp av de tre kontrollmetoderna revision, inspektion och provtagning.

Offentlig kontroll, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Revision

Kontrollmetod där livsmedelsföretagen ska underrättas i förväg. Alla kontrollområden i checklistan ska gås genom i samband med revisionen.

Inspektion

Kontrollmetod som bör ske utan föranmälan. Vid en inspektion kontrolleras endast vissa kontrollområden.

Provtagning

Kontrollmetod där prover från olika produktionsområden tas, oftast för bakteriologisk och/eller kemisk undersökning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Offentlig kontroll vid livsmedelshantering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender