Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Offentlig kontroll vid livsmedelshantering

Miljö- och konsumentnämnden har ansvar för den offentliga kontrollen. Den innebär att kontrollera att bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen följs. Offentlig kontroll utförs med hjälp av de tre kontrollmetoderna revision, inspektion och provtagning.

Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns mer information om offentlig kontroll.

Revision

Kontrollmetod där livsmedelsföretagen ska underrättas i förväg. Alla kontrollområden i checklistan ska gås genom i samband med revisionen.

Inspektion

Kontrollmetod som bör ske utan föranmälan. Vid en inspektion kontrolleras endast vissa kontrollområden.

Provtagning

Kontrollmetod där prover från olika produktionsområden tas, oftast för bakteriologisk och/eller kemisk undersökning.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Offentlig kontroll vid livsmedelshantering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender