Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Återanvändbara matlådor och muggar

Från 1 januari 2024 ska du som serverar mat och dryck i engångsmatlåda eller engångsmugg - enligt förordningen om engångsprodukter - erbjuda kunden möjlighet att få maten och drycken i en återanvändbar matlåda och mugg. Produkterna ska ingå i ett rotationssystem, och du ska även informera dina kunder.

Syftet med de nya reglerna är att minska nedskräpning och främja en cirkulär ekonomi. Engångsförpackningar är ett miljö- och klimatproblem. De innehåller ofta ett tunt lager av plast och hamnar dessutom ofta i naturen, är svåra att återvinna och förbränns därför vilket leder till klimatutsläpp. EU har beslutat om regler som kräver en minskad användning. I Sverige är målet att halvera användningen senast 2026.

Förordning om engångsprodukter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunden ska kunna välja

Konsumenter som köper snabbmat och dryck ska kunna välja om de vill bli serverade i återanvändbara matlådor och muggar, eller i engångsförpackning. Därför ska du som säljer snabbmat och dryck erbjuda matlådor och muggar, även lock, som går att använda många gånger.

Det här gäller för alla verksamheter som serverar take away i muggar och matlådor av plast eller med ett tunt plastskikt på insidan, till exempel restauranger, caféer, kiosker, livsmedelsbutiker, foodtrucks och festivaler.

Rotationssystem

Du ska också se till att de återanvändbara matlådorna och muggarna ingår i någon typ av system för rotation, så att de kan diskas och användas igen.

Du ska välja återanvändbara matlådor och muggar som har så liten påverkan som möjligt på miljö och på människors hälsa. De ska kunna användas och diskas många gånger utan att gå sönder eller fungera sämre.

Informera dina kunder

På försäljningsstället ska dina kunderna få information om:

  • vilken miljöpåverkan som användningen av engångsmatlådor och engångsmuggar ger
  • vilka alternativ som finns till engångsmatlådor och engångsmuggar
  • vilka fördelarna är med att använda färre engångsartiklar.

Informationen ska lämnas väl synlig på försäljningsstället och vara lättillgänglig för kunden.

Organisationen Håll Sverige rent har tagit fram material för kundinformation, som du som företagare kan använda gratis.

Kommunikationsmaterial – Från engångs till flergångs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte följer kraven

Om din verksamhet inte följer kraven i förordningen kan verksamheten bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. Miljöförvaltningen ansvarar för tillsynen av försäljningsställen i kommunen och kan fatta beslut om utdömande av miljösanktionsavgift.

Undantag från kraven

Förpackningar i enbart papper

Om du bara använder muggar eller matlådor som är tillverkade av enbart papper eller kartong, så gäller inte förordningens krav. Tänk dock på att många muggar och matlådor i papper ofta innehåller en del plast och därför omfattas av förordningen.

Mjuka omslag

Det som kallas flexibla omslag omfattas inte heller av kravet. Flexibla omslag är av mjukare material – som till exempel papper runt hamburgare eller plastfilm runt smörgås.

Färre än 150 per dag

Förordningens krav gäller inte heller om ni serverar dryck eller snabbmat i färre än sammanlagt 150 engångsmatlådor och engångsmuggar per dag. År 2026 kommer den gränsen att sänkas till 75 engångsmatlådor och engångsmuggar.

Säljer ni färre än sammanlagt 150 engångsmatlådor och -muggar per dag är det viktigt att ni har rutiner för att inte sälja fler än så.

Mer information om de nya kraven

Organisationen Håll Sverige rent har information om de nya reglerna på sin webbplats.

På Naturvårdsverkets webbplats finns svar på vanliga frågor. Här kan du läsa mer om till exempel kravet på rotationssystem, vad olika begrepp innebär och vilka förpackningar det gäller.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Återanvändbara matlådor och muggar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender